ออกแบบ ผลิต และ ติดตั้ง และสนันสนุนจัดงานวันพ่อแห่งชาติ “สัจจะ – บริการ” ตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ ๙

วันพ่อแห่งชาติ : “สัจจะ – บริการ” ตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ ๙

ออกแบบ ผลิต และ ติดตั้ง และสนับสนุนจัดงาน
วันพ่อแห่งชาติ : “สัจจะ – บริการ” ตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ ๙
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และ พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๓ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

Upload Image...