ออกแบบ ผลิตและติดตั้ง งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ NES