งาน Roadshow CHIANGRAI GMS & ASEAN+6 FAIR 2018 Organized By V-sign

กิจกรรม Roadshow งานแสดงสินค้า CHIANGRAI GMS & ASEAN+6 FAIR 2018” ณ พระราม 2 ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 กรุงเทพมหานคร

งานแสดงสินค้า CHIANGRAI GMS & ASEAN+6 FAIR 2018
คัดสรรสินค้าระดับประเทศและระดับสากล
พบกับสินค้าของดี ของเด่น จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
และสินค้าจากกลุ่ม ASEAN + 6
ระหว่างวันที่ 7 – 11 กันยายน 2561
ณ พระราม 2 ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

Upload Image...