งานแถลงข่าวการจัดงาน CHIANGRAI GMS & ASEAN+6 FAIR 2018 Organized By V-sign

CHIANGRAI GMS & ASEAN+6 FAIR 2018

งานแถลงข่าวการจัดงาน CHIANGRAI GMS & ASEAN+6 FAIR 2018 “งานแสดงสินค้า อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และอาเซียน +6” ณ ห้องยูโทเปีย 1 เลอ เมอริเดียน รีสอร์ท เชียงราย ซึ่งจัดโดยสำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ได้รับเกียรติจากนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วยนางพิมล ปงกองแก้ว พาณิชย์จังหวัดเชียงราย, นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดพะเยา และนายเงียบ แสงจำปา พาณิชย์จังหวัดน่าน ร่วมแถลงถึงรายละเอียดต่างๆของการจัดงานฯในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อบางส่วนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในงานแถลงข่าวอีกด้วยซึ่งครั้งที่ 1 จะเป็นการจัดงานในรูปแบบ Roadshow ระหว่างวันที่ 7 – 11 กันยายน ณ พระราม 2 ฮออล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 2 กรุงเทพมหานคร และอีกหนึ่งครั้งแบบเต็มรูปแบบ ระหว่างวันที่ 26 – 30 กันยายน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงราย (หลังสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย)
ORGANIZED BY V-SIGN