พิธีเปิดงานแพร่ FURNITURE CITY

นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดแพร่
เป็นประธานเปิดงาน แพร่ FURNITURE CITY
สินค้าจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแพร่
โดยจะมีการจัดแสดงและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
ให้เลือกชมเลือกซื้อ ในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2561
ณ บริเวณ ชั้น G อควาเรียม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการ
การตลาดแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการไม้สัก และเป็นการประชาสัมพันธ์
จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจาก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของจังหวัดแพร่

Upload Image...