ผลิต ติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์งาน CMRU HALF MARATHON 2018