งานออกแบบ ผลิตและติดตั้งงานประชาสัมพันธ์ Thai PBS

เพื่อให้ก้าวทันเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลอย่างสมบูรณ์
ทางไทยพีบีเอส จึงขอยุติการแพร่ภาพระบบอนาล็อค
ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเชียงใหม่
เพื่อให้การรับชมข่าวสารและรายการดีๆ ของไทยพีบีเอส
ได้อย่างคมชัดในระบบดิจิตอล อย่างเต็มรูปแบบ

ขอขอบคุณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ที่วางใจในงานออกแบบ
ผลิตและติดตั้งงานประชาสัมพันธ์ Thai PBS