งานแถลงข่าว Airbnb เปิดตัวบริการ “ประสบการณ์” การท่องเที่ยวในเชียงใหม่และทั่วเมืองไทย

งานแถลงข่าว Airbnb เปิดตัวบริการ “ประสบการณ์”
การท่องเที่ยวในเชียงใหม่และทั่วเมืองไทย @The Baristro at Ping river

Airbnb แพลตฟอร์มให้เช่าที่พักระดับโลก ประกาศเปิดตัวบริการ “ประสบการณ์” การท่องเที่ยวในเชียงใหม่ หนึ่งในจังหวัดที่มีการเติบโตด้านการท่องเที่ยวรวดเร็วที่สุดในประเทศไทย โดยการประกาศในครั้งนี้ จะทำให้ภาคเหนือกลายเป็นเมืองที่สร้างสรรค์ เต็มเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรม อีกทั้งยังจะกลายเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของคนทั่วโลกแบบยั่งยืน