อุตรดิตถ์ แดนฝัน มหัศจรรย์ OTOP ช้อปฟิน Organized By V-sign

งานแถลงข่าวการจัดงาน “อุตรดิตถ์แดนฝัน มหัศจรรย์ OTOP ช้อปฟิน”

งานแถลงข่าวการจัดงาน “อุตรดิตถ์แดนฝัน มหัศจรรย์ OTOP ช้อปฟิน” ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติจากนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วยนายทรงพล วิชัยขัทคะ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนางวิเชียร แหยมยินดี รองประธานเครือข่าย OTOP ร่วมแถลงถึงรายละเอียดต่างๆของการจัดงานฯในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นชื่อบางส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมไปถึงทุเรียนหลงลับแล ผลไม้ชื่อดังที่หาซื้อได้ที่เฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์เท่านั้น
งาน “อุตรดิตถ์แดนฝัน มหัศจรรย์ OTOP ช้อปฟิน” จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้รวบรวมเอาผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นชื่อจังหวัดอุตรดิตถ์ มาจัดแสดงและจัดจำหน่ายให้ผู้ที่มาเข้าชมงานได้ชื่นชมในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ที่นำมาสืบสานต่อด้วยความคิดสร้างสรรค์ของลูกหลานในยุคปัจจุบัน เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าของไทย ซึ่งครั้งที่ 1 จัดขึ้น ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2561 และครั้งที่ 2 กับกิจกรรม Roadshow ณ ระยองฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 18 – 22 พ.ค. 2561

Upload Image...

อุตรดิตถ์แดนฝัน มหัศจรรย์ OTOP ช้อปฟิน @อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์แดนฝัน มหัศจรรย์ OTOP ช้อปฟิน” มหกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 10 – 14 พ.ค. 2561 ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์แดนฝัน มหัศจรรย์ OTOP ช้อป ฟิน Road Show @ ระยอง

อุตรดิตถ์แดนฝัน มหัศจรรย์ OTOP ช้อป ฟิน Road Show” พบสินค้าดีระดับมาตรฐานสากล ผลผลิตของพี่น้องชาวเมืองอุตรดิตถ์ จากกลุ่ม OTOP เสน่ห์ภูมิปัญญาจังหวัดอุตรดิตถ์ เมือง 3 วัฒนธรรม
ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2561 ณ ระยองฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซาระยอง