ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และดำเนินการจัดงาน VEEAM PARTNER SUMMIT 2018

VEEAM PARTNER SUMMIT 2018

ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และดำเนินการจัดงาน
VEEAM PARTNER SUMMIT 2018 ให้กับบริษัท เอฟดีซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด