สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ Organized By V-sign

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ งานนี้ได้รับเกียรติจากนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยทางถนน ตามโครงการ Happiness for all ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ปีที่ 2 พร้อมด้วยนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติรวมทั้งสื่อมวลชนหลายแขนง โดยในปีนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน กปถ. เพื่อจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือให้กับผู้พิการเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนจังหวัดเชียงใหม่ รวมเป็นเงินกว่า 2,125,000 บาท ซึ่งนับว่าเป็นของขวัญจากกรมการขนส่งทางบกที่มอบให้กับประชาชนทุกคน และผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความสุขที่ได้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยมากขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส Organize By V-sign media