พิธีสถาปนาก่อตั้งสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ Organized By V-sign

พิธีสถาปนาก่อตั้งสมาคมสตรีนครเชียงใหม่

คุณวิวัฒน์ กิตติพรพานิช กรรมการผู้จัดการบริษัท วีซายน์ มีเดีย จำกัด ได้ร่วมแสดงความยินดีในพิธีสถาปนาก่อตั้งสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง พร้อมมอบเงินสนับสนุนให้แก่สมาคมเพื่อใช้ในกิจกรรมของสมาคมต่อไป