ช้อป ชิมทุเรียนหลง-หลินลับแล Organized By V-sign

ช้อป ชิมทุเรียนหลง-หลินลับแล

สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่ให้ความไว้วางใจ บริษัท วีซายน์ มีเดีย จำกัด
ได้เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินการจัดงาน..
ช้อป ชิมทุเรียนหลง-หลินลับแล
เมื่อวันที่ 8-10 มิถุยายน ที่ผ่านมา
ณ บริเวณตลาดผลไม้หัวดง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์