งานแถลงปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 Lanna Thai Coffee Hub Organized By V-sign

งานแถลงปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 Lanna Thai Coffee Hub

งานแถลงปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 Lanna Thai Coffee Hub คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่