ขนส่งเชียงใหม่เปิดตัว Taxi OK Organized By V-sign

ขนส่งเชียงใหม่เปิดตัว Taxi OK

ขนส่งเชียงใหม่เปิดตัว Taxi OK มิติใหม่แท็กซี่ไทย ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ผ่านแอพพลิเคชั่น Taxi OK งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดตัว “Taxi OK มิติใหม่แท็กซี่ไทย” โดยมีนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดมิติใหม่ของการให้บริการแท็กซี่ไทยอย่างเป็นรูปธรรม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส
Taxi OK มิติใหม่แท็กซี่ไทย ด้วยจุดเด่นเข้าใจถึงความต้องการของผู้โดยสาร สร้างความมั่นใจ อุ่นใจ ปลอดภัยทุกการเดินทาง ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของแท็กซี่ไทย Taxi OK ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป