เดินหน้าไปไม่มีหยุด ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ตามสไตล์วีซายน์ มีเดีย สำหรับสื่อประชาสัมพันธ์ Lanna Expo 2017

เดินหน้าไปไม่มีหยุด ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ตามสไตล์วีซายน์ มีเดีย
สำหรับสื่อประชาสัมพันธ์ Lanna Expo 2017

เดินหน้าไปไม่มีหยุด ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ตามสไตล์วีซายน์ มีเดีย
สำหรับสื่อประชาสัมพันธ์ Lanna Expo 2017 ทั้งป้าย-บิลบอร์ด -จอแอลอีดี – ป้ายแบนเนอร์ติดรถโดยสาร
รวมถึงกองทัพสื่อสิ่งพิมพ์ที่ร่วมให้เกียรติช่วยประชาสัมพันธ์
สปอตวิทยุ และ สื่อออนไลน์ ทั้งเว็บเพจ และ Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์งานอย่างเข้าถึงและเห็นผล