ออกแบบ ผลิต และ ติดตั้ง งานประชาสัมพันธ์ มหกรรมอาหารเชียงใหม่ ครั้งที่ 29

ออกแบบ ผลิต และ ติดตั้ง
งานประชาสัมพันธ์ มหกรรมอาหารเชียงใหม่ ครั้งที่ 29

ขอขอบคุณ ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่
ที่ให้เราออกแบบ ผลิต และ ติดตั้ง
งานประชาสัมพันธ์ มหกรรมอาหารเชียงใหม่ ครั้งที่ 29