ออกแบบ ผลิต และ ติดตั้ง งาน โครงการจัดเวทีเจรจาทางการค้าของธุรกิจกาแฟหน้าใหม่ Lanna Thai Coffee Hub

ออกแบบ ผลิต และ ติดตั้ง
งาน โครงการจัดเวทีเจรจาทางการค้าของธุรกิจกาแฟหน้าใหม่
Lanna Thai Coffee Hub

ขอขอบคุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ให้เราออกแบบ ผลิต และ ติดตั้ง
งาน โครงการจัดเวทีเจรจาทางการค้าของธุรกิจกาแฟหน้าใหม่
Lanna Thai Coffee Hub
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่