ออกแบบ ผลิต และ ติดตั้งงานประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพ

ออกแบบ ผลิต และ ติดตั้งงานประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพ

ขอขอบคุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้เราออกแบบ ผลิต และ ติดตั้งงานประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1