ออกแบบผลิต ติดตั้งและดำเนินการจัดงาน พิธีเปิดศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย ประจำปี 2561

ออกแบบผลิต ติดตั้งและดำเนินการจัดงาน
พิธีเปิดศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย ประจำปี 2561

ขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ที่ให้เราออกแบบผลิต ติดตั้งและดำเนินการจัดงาน
พิธีเปิดศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย ประจำปี 2561
โดย พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย