ระบบ แสง สี เสียง พร้อมตกแต่งสถานที่ งาน THE BEST CARAT SALE

ระบบ แสง สี เสียง พร้อมตกแต่งสถานที่
งาน THE BEST CARAT SALE

ขอขอบคุณ Jubilee Enterprise Public Company Limited
ที่ให้เราดูแลระบบ แสง สี เสียง พร้อมตกแต่งสถานที่
งาน THE BEST CARAT SALE ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่