ผลิต และ ติดตั้ง งาน NDX 2017

ผลิต และ ติดตั้ง งาน NDX 2017

ขอบคุณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ที่ให้เรา ผลิต และ ติดตั้ง งาน NDX 2017 ( Northern Digital Expo 2017 )