ผลิต และ ติดตั้ง กิจกรรม “ดอกไม้และเสียงดนตรีสดุดีแด่องค์ราชันย์ Flowers and music for our beloved King”

ผลิต และ ติดตั้ง กิจกรรม “ดอกไม้และเสียงดนตรีสดุดีแด่องค์ราชันย์ Flowers and music for our beloved King”

ขอขอบคุณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้เราออกแบบ ผลิต และ ติดตั้ง กิจกรรม “ดอกไม้และเสียงดนตรีสดุดีแด่องค์ราชันย์ Flowers and music for our beloved King” ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าพรอมเมนาดาเชียงใหม่