ผลิต ติดตั้ง และดูแลตกแต่งบูธ ShaSa

ผลิต ติดตั้ง และดูแลตกแต่งบูธ ShaSa

ขอขอบคุณ ShaSa ( SHASA RESORT & RESIDENCES KOH SAMUI )ที่ให้เราผลิต ติดตั้ง และดูแลตกแต่งบูธ ShaSa ในงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2017 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา