ออกแบบ ผลิต และ ติดตั้ง งานป้ายพระบรมฉายาลักษณ์

ออกแบบ ผลิต และ ติดตั้ง งานป้ายพระบรมฉายาลักษณ์

ขอขอบคุณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง ภาคเหนือตอนบน 1 ที่ให้เราออกแบบ ผลิต และ ติดตั้ง งานป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช