ออกแบบ ผลิต และติดตั้งบูธนิทรรศการ “ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย “

ออกแบบ ผลิต และติดตั้งบูธนิทรรศการ “ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย “

ขอขอบคุณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ที่ให้เราออกแบบ ผลิต และติดตั้งบูธนิทรรศการ “ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย “ ภายในงานฤดูหนาวและงาน Otop ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560