ออกแบบ ผลิต และติดตั้งงานบูธภายในงาน การประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2

ออกแบบ ผลิต และติดตั้งงานบูธภายในงาน การประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2

ขอขอบคุณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ให้เราออกแบบ ผลิต และติดตั้งงานบูธภายในงาน การประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2