ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และดำเนินการจัดงาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และดำเนินการจัดงาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ขอขอบคุณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้เราออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และดำเนินการจัดงาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา