ผลิต และ ติดตั้ง ป้ายสถาบัน งานกล่องไฟ พร้อมงานตกแต่งภายในต่างๆ ภายในอาคาร

ผลิต และ ติดตั้ง ป้ายสถาบัน งานกล่องไฟ พร้อมงานตกแต่งภายในต่างๆ ภายในอาคาร

ขอขอบคุณ โรงเรียนนานาชาติสิงค์โปร์ เชียงใหม่ (Singapore International School of Bangkok (SISB) ) ที่ให้ ผลิต และ ติดตั้ง ป้ายสถาบัน งานกล่องไฟ พร้อมงานตกแต่งภายในต่างๆ ภายในอาคาร