ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง พร้อมดำเนินการจัดงานการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์การนวดไทยและสปา

ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง พร้อมดำเนินการจัดงานการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์การนวดไทยและสปา

ขอขอบคุณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้เราได้ ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง พร้อมดำเนินการจัดงานการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์การนวดไทยและสปา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่