ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง งานป้ายประชาสัมพันธ์งาน Baania Festival

ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง งานป้ายประชาสัมพันธ์งาน Baania Festival

ขอขอบคุณ Home Buyer ที่ให้เรา ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง งานป้ายประชาสัมพันธ์งาน Baania Festival ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต