ประชาสัมพันธ์งาน LANNA EXPO 2016 ผ่านรายการมองเมืองเหนือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์งาน LANNA EXPO 2016 ผ่านรายการมองเมืองเหนือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่