ติดตั้งงานอุปกรณ์ แสง สี เสียงภายในงาน Jubilee DIAMOND MID YEAR EXPO BIGGEST SALE 50 %

ติดตั้งงานอุปกรณ์ แสง สี เสียงภายในงาน Jubilee DIAMOND MID YEAR EXPO BIGGEST SALE 50 %

ติดตั้งงานอุปกรณ์ แสง สี เสียงภายในงาน Jubilee DIAMOND MID YEAR EXPO BIGGEST SALE 50 % ที่จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 17 – 19 มิถุนายน 59 ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่