BV034 สี่แยกสะพานหนองหอย 4 (พื้นตึกอับเลส)

Enter street adress here. Or any other information you want.

BV034 สี่แยกสะพานหนองหอย 4 (พื้นตึกอัเลส)

ขนาด 4.88 x 6.10 เมตร

มองเห็นได้ชัดเจนเมื่อมาจากสนามบินเชียงใหม่และศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า เมื่อขึ้นสะพานหนองหอยตรงไปถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง หากเลี้ยวซ้ายเข้าตลาดหนองหอย, การไฟฟ้าบ้านเด่น หรือเลี้ยวขวาเส้นสารภี-ลำพูน การจราจรคับคั่ง