BV033 สี่แยกสะพานหนองหอย 3 (หน้าตึกอับเลส)

Enter street adress here. Or any other information you want.

BV033 สี่แยกสะพานหนองหอย (หน้าตึกอับเลส)

ขนาด 4.88 x 8.54 เมตร

มองเห็นได้ชัดเจนเมื่อมาจากสนามบินเชียงใหม่และศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า หากเลี้ยวซ้ายเข้าตลาดหนองหอย, การไฟฟ้าบ้านเด่น หรือเลี้ยวขวาเส้นสารภี-ลำพูน การจราจรคับคั่ง