AV019 สี่แยกสะพานหนองหอย 1 (บนตึกอับเลส)

Enter street adress here. Or any other information you want.

AV019 สี่แยกหนองสะพานหนองหอย 1 (บนตึกอับเลส)

ขนาด 7.32 x 13.42 เมตร

มองเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อมาจากสนามบินและศูนย์การค้าเซนทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า เมื่อขึ้นสะพานหนองหอยตรงไปถนนซุปเปร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง หรือเลี้ยวขวาเส้นสารภี-ลำพูน ชุมชนหนาแน่น การจราจรคับคั่ง