AV012 สี่แยกสันป่าข่อย

Enter street adress here. Or any other information you want.

AV012 สี่แยกสันป่าข่อย

ขนาด 6.10 x 9.76 เมตร

มองเห็นได้ชัด เป็นเส้นทางออกเมืองมุ่งสู่แยกปอยหลวงเพื่อไปอำเภอสันกำแพงและเป็นเส้นทางใรการไปสถานีรถไฟเชียงใหม่ ย่านสถาบันการเงินหลายแห่ง เป็นแหล่งธุรกิจ ชุมชนหนาแน่น การจราจรคับคั่งตลอดทั้งวัน